Gdy żal rozdziera duszę
Krzyczy na wszystkie świata strony
Lecz tylko rozpacz krzyk żalu słyszy
A dusza z nadzieją łzy roni.

2003-05-20 13:37:19